Termodynamika

DU – zmiana energi wewnętrznej układu
Q – ciepło
W – praca
m – masa
DT – zmiana temperatury
C – ciepło molowe
Cv – ciepło molowe przy stałej objętości
Cp – ciepło molowe przy stałym ciśnieniu
c – ciepło właściwe
cv – ciepło właściwe przy stałej objętości
cp – ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu
r – ciepło parowania (skraplania)
L – ciepło topnienia (krzepnięcia)
R – stała gazowa
m – masa molowa
n – ilość moli

   wzór na zmiane energi wew. układu termodynamicznego, gdzie W – praca wykonana nad układem przez siły zewnętrzne, Q – ciepło dostarczone do układu

   wzór na ciepło

   wzór na ciepło topnienia

   wzór na ciepło parowania


Leave a Reply