Spadek swobodny

Jest to ruch jednostajnie przyśpieszony bez prędkości początkowej z przyśpieszeniem ziemskim g.

Prędkość ciała po określonym czasie wyraża wzór v=gt, drogę jaką przebywa ciało wzór: h=gt2/2, a odległość od początku układu (właściwie początku osi Y tego układu, oś X nas nie interesuje, ponieważ ruch zachodzi w pionie)
y(t)=h1-gt2/2


Rys. 1

Rys. 2

Leave a Reply