Rzut pionowy w dół

Rzut pionowy w górę jest ruchem jednostajnie przyśpieszonym z prędkością początkową- v0, ruch odbywa się jak sama nazwa wskazuje w pionie,a przyśpieszeniem jest przyśpieszenie ziemskie g. Prędkość po określonym czasie wyraża wzór vk=v0+gt, natomiast wzór na drogę przebytą przez ciało (w pionie) oraz odległość od początku układu (np. powierzchni Ziemi) zależy od wybranego przez nas układu odniesienia. Zajmijmy się najpierw układem przedstawionym na rys. 1.

Ciało znajduje się w początku osi Y (czyli pionowej osi). Czerwony wektor wskazuje kierunek działania przyśpieszenia ziemskiego g=9,81m/s2. Odległość od początku układu jest równa drodzę jaką to ciało przebywa (y(t)=h) i opisuje je wzór: h=v0t+at2/2.

Przejdźmy teraz do drugiego układu (rys. 2),w którym ciało znajduje się względem niego na wysokości h1, wzór na drogę jaką pokonuje ciało to: h=v0t+at2/2, a odległość od początku układu (dokładniej początku osi Y, bo tylko ona nas interesuje w tym ruchu)
y(t)=h1-v0t-at2/2


rys. 1

rys. 2

Leave a Reply