Reguły

Reguła Ampere’a
Reguła korkociągu
Reguła Lenza
Reguła lewej dłoni
Reguła prawej dłoni
Reguła przesunięć


Reguła Ampere’a

Określa zależność między kierunkiem prądu a kierunkiem pola magnetycznego wytworzonego przez ten prąd: Człowiek płynący wzdłuż przewodnika w kierunku prądu elektrycznego i zwrócony twarzą do igły magnetycznej umieszczonej pod przewodnikiem widzi północny biegun tej igły odchylony na lewo.

 

Reguła korkociągu

Reguła służąca do określania kierunku pola magnetycznego wywołanego przepływem prądu elektrycznego. Zwrot linii pola magnetycznego jest zgodny z kierunkiem obrotu rączki korkociągu, natomiast korkociąg umieszczony wzdłuż przewodnika uzyskuje ruch postępowy zgodny z kierunkiem płynącego prądu.

Reguła Lenza

Prąd indukcyjny ma zawsze taki kierunek, że wytworzone przez niego pole magnetyczne przeciwdziala przyczynie, która go wytworzyła.

Reguła lewej dłoni

Jeżeli lewą dłoń ustawisz tak, aby linie pola magnetycznego “przebijały” wewnętrzną stronę dłoni, a wszystkie palce- z wyjątkiem kciuka- wskazywały kierunek prądu, to odchylony kciuk wskaże kierunek i zwrot siły magnetycznej.

Reguła prawej dłoni

Jeżeli prawą dłonią obejmiesz przewodnik tak, że kciuk wskaże kierunek przepływu prądu elektrycznego w przewodniku, to zgięte pozostałe palce wskażą zwrot linii pola magnetycznego.

Reguła przesunięć

Reguła określająca wartość zmian liczby masowej A i atomowej Z jądra atomu w czasie przemiany promieniotwórczej alfa i beta.

Leave a Reply