Przedrostki wielkości fizycznych układu SI

wielokrotność przedrostek oznaczenie
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 eksa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
101 deka da
podwielokrotność przedrostek oznaczenie
10-1 decy d
10-2 centy c
10-3 mili m
10-6 mikro µ
10-9 nano n
10-12 piko p
10-15 femto f
10-18 atto a
10-21 zepto z
10-24 yokto y

Leave a Reply