Prąd stały

I – natężenie prądu
Q – ładunek elektryczny
U – napięcie elektryczne
e – siła elektromotoryczna źródła prądu (SEM)
R – opór elektryczny
r – opór wewnętrzny źródła SEM
t – czas
r – opór właściwy przewodnika s – przewodnictwo właściwe materiału l – długość przewodu
s – pole przekroju poprzecznego przewodu
W – praca prądu elektrycznego
P – moc prądu elektrycznego
T – temperatura

   Wzór na natężenie prądu. Ilość ładunku Q jaki przepłynął w czasie t

   Wzór na natężenie wynikający z prawa Ohma

   Wzór na opór przewodnika

   Wzór na przewodnictwo właściwe materiału

R=R0+R0DTa   Wzór na opór elektryczny przewodnika, którego temperatuta wzrosła o DT, gdzie R0 to opór w temp. początkowej, a a to wsp. temperaturowy oporu

   Wzór na SEM, gdzie W to praca jaką wykonało źródło na przemieszczenie ładunku Q

   Wzór wyrażający prawo Ohma dla obwodu zamknietego

U=e-Ir   Wzór na napięcie rzeczywiste źródła

R=R1+R2+…+Rn   Wzór na opór zastępczy n oporników połączonych szeregowo

   Wzór na opór zastępczy n oporników połączonych równolegle

W=UIt

P=W/t

P=UI

Leave a Reply