Praca, moc, energia

F – siła
W – praca
P – moc
s – przemieszczenie
a – kąt jaki tworzy siła F i wektor przemieszczenia s
t – czas
m – masa
v – prędkość
g – przyśpieszenie ziemskie
h – wysokość na jakiej znajduje się ciało
k – współczynnik proporcjonalności sprężyny
x – wydłużenie sprężyny
Ek – energia kinetyczna
Ep – energia potęcjalna
Eps – energia potęcjalna sprężystości
Eu – energia uzyskana
Ew – energia włożona
h – sprawność

W = Fs cosa   wzór na pracę

   wzór na moc

   wzór na energię kinetyczną

   wzór na energię potencjalną

   wzór na energię potencjalną sprężystości

   wzór na sprawność, energie w tym wzorze możemy zastąpić także pracą lub mocą

Leave a Reply