Pole magnetyczne

B – indukcja pola magnetycznego
H – nateżenie pola magnetycznego
m0 – przenikalność magnetyczna próżni
mr – względna przenikalność magnetyczna substancji (dla próżni równa 1)
I – natężenie pradu płynacego przez przewodnik (I=i)
R – promień przewodnika kołowego/ promień lini śrubowej
r – odległość od przewodnika
N – ilość zwojów na jednostkę długości solenoidu (N=n/l)
l – długość przewodu/ solenoidu (l=L)
q – ładunek
v – prędkość
m – masa/ moment magnetyczny obwodu
d – odległość dwuch ciał
S – skok lini śrubowej/ pole powierzchni obwodu
F – strumień wektora indukcji

   Wzór dzięki, któremu wyliczamy wartość wektora indukcji dysponując natężeniem pola w danym miejscu

   Wzór na wartość wektora indukcji magnetycznej przewodnika prostoliniowego o nieskończonej długości (w praktyce bardzo długiego)

   Wzór na wartość wektora indukcji magnetycznej przewodnika kołowego, gdzie R oznacza promień tego przewodnika

   Wzór na wartość wektora indukcji magnetycznej solenoidu (cewki, zwojnicy)

   Wzór na wartość wektora nateżenia pola magnetycznego wytworzonego przez przewodnik prostoliniowy o nieskończonej długości (w praktyce bardzo długi)

   Wzór na wartość wektora nateżenia pola magnetycznego wytworzonego przez przewodnik kołowy, gdzie R jest promieniem tego przewodnika

   Wzór na natężenie pola magnetycznego wytworzonego przez solenoid

   Wzór na wartość wektora natężenia pola magnetycznego w odległości r od przewodu o skonczońej długości. Kąt alfa i beta sš kątami zawartymi miedzy prostopadłą do przewodu odległością r, a prostą jaką tworzy punkt, w którym chcemy obliczyć H, z jednym końcem przewodu (kąt alfa) oraz z drugim (kąt beta).

   Jak wyżej, tyle że tym razem obliczana jest indukcja pola magnetycznego

   Wzór na siłę Lorentza (F=qvB sina), gdzie a jest kątem pomiedzy wektorami v i B

   (F=BIl sina) Wzór na siłę elektrodynamiczną , gdzie l jest długością przewodu

   Wzór na promień lini śrubowej, gdzie a jest kątem pomiędzy wektorem prędkości, a kierunkiem wektora B jednorodnego pola magnetycznego

   Wzór na skok lini śrubowej, gdzie a jest kątem pomiędzy wektorem prędkości, a kierunkiem wektora B jednorodnego pola magnetycznego

   Wzór na siłę wzajemnego oddziaływania dwuch przewodników, przez które przepływa prąd. Jeżeli przewodniki otacza inna substancja niż próżnia należy również uwzglednić względną przenikalność magnetyczną

   (F=BS cosa)Wzór na wartość strumienia wektora indukcji magnetycznej

   Wzór wyrażający Prawo Biota-Savarta

Leave a Reply