Pole grawitacyjne

Fg – siła wzajemnego odziaływania grawitacyjnego dwóch mas
m – masa ciała – punktu materialnego
M – masa źródła pola grawitacyjnego
G – stała grawitacji
r – odległość dwóch mas
g – natężenie pola grawitacyjnego
Q – cięzar ciała
g – przyśpieszenie grawitacyjne
Ep – energia potencjalna grawitacyjna
V – potencjał pola grawitacyjnego
R – promień ciała
vI – pierwsza prędkość kosmiczna
vII – druga prędkość kosmiczna
W – praca

   Wzór na siłę wzajemnego odziaływania grawitacyjnego dwóch mas

   Wzór na natężenie pola grawitacyjnego

   Wzór na natężenie pola grawitacyjnego, wynikający z podstawienia do poprzedniego wzoru, wzoru na Fg

   Wzór na przyśpieszenie grawitacyjne

   Wzór na przyśpieszenie grawitacyjne

   Wzór na potencjalną energię grawitacyjną dwóch punktów materialnych

   Wzór na potencjał grawitacyjny

   Wzór na potencjał grawitacyjny, wynikający z powyższego, do którego podstawiamy wzór na Ep

   Wzór na prace jaką wykonają siły zewnętrzne przemieszczając ciało o masie m z punktu oddalonego od masy M o r1 do punktu r2

   Wzór na I prędkość kosmiczną

   Wzór na II prędkość kosmiczną

Leave a Reply