Optyka

f – ogniskowa
l – długość fali
v – prędkość
x – odległość przedmiotu (od przyrządu optycznego np. lusterka, soczewki)
y – odległość obrazu
H – wysokość obrazu
h – wysokość przedmiotu
p – powiększenie
n – współczynnik załamania/rząd maksimum interferencyjnego
Z- zdolność skupiająca soczewki
R – promień sfery
r1, r2 – droga przebyta przez fale do miejsca nałożenia (interferencji) a – kąt padania
b – kąt załamania
u – kąt odchylenia promienia przez pryzmat
- kąt łamiący w pryzmacie
c – prędkość światła w próżni
d – odległość dobrego widzenia/stała siatki dyfrakcyjnej
l – odległość między okularem, a obiektywem

   wzór na ogniskową zwierciadła wklęsłego

   wzór na ogniskową zwierciadła wypukłego

   wzór na ogniskową zwierciadła oraz soczewki

   wzór na powiększenie obrazu w zwierciadle oraz soczewce

   równanie wyrażające prawo załamania promieni świetlnych na granicy ośrodków; v1 to prędkość w ośrodku pierwszym, v2 to prędkość w ośrodku drugim, n1 to bezwzględny wsp. załamania ośrodka pierwszego, n2 to bezwzględny wsp. załamania ośrodka drugiego

   wzór na bezwzględny wsp. załamania ośrodka, gdzie v jest prędkością promieni świetlnych w danym ośrodku

   wzór na względny współczynnik załamania ośrodka o wsp. bezwzgl. n2 względem ośrodka o wsp. bezwzgl. n1

   wzór na kąt graniczny w załamaniu ośrodka pierwszego względem drugiego

   wzór prawdziwy dla małych kątów padania i załamania oraz kąta łamiącego

   wzór na wsp. załamania materiału, z którego wykonany jest pryzmat, gdzie u to kat minimalnego odchylenia biegu w pryzmacie

   wzór na ogniskową soczewki, gdzie ns wsp. zał. materiału soczewki, no wsp. zał. ośrodka w jakim soczewka się znajduje, a R1 i R2 to promienie krzywizny soczewki

   wzór na powiększenie lupy, gdzie d jest odległością dobrego widzenia

   wzór na powiększenie mikroskopu, gdzie d jest to odległość dobrego widzenia, f1 – ogniskowa obiektywu, f2 – ogniskowa okularu

   Wzór na powiększenie lunety, gdzie f1 – ogniskowa obiektywu, f2 – ogniskowa okularu

   wzór na zdolnośc skupiającą układu składającego się z n soczewek

   wzór wyrażający warunek wzmocnienia interferencyjnego fal świetlnych

   wzór wyrażający warunek wygaszenia interferencyjnego fal świetlnych

równanie siatki dyfrakcyjnej, gdzie d jest stałą siatki (czyli odwrotnością ilości prążków na jednostkę powierzchni)

Leave a Reply