Opór właściwy

Substancja (temp. 20oC)

W mm2/ m

Aluminium (glin) 0,029
Bursztyn 1019
Bizmut (Bi) 1,06
Chromonikielina (spirala grzewcza) 1,1
Cyna (Sn) 0,12
Cynk (Zn) 0,059
Ebonit 1012 - 1018
Grafit 8-20
Granit 30
Krzem 108
Magnez (Mg) 0,047
Miedź (Cu) 0,017
Nikiel 0,073

Leave a Reply