Elektrostatyka

F – siła wzajemnego odziaływania między ładunkami elektrycznymi
k – stała elektryczna
e0 – przenikalność elektryczna próżni
er – wzgledna przenikalność elektryczna
Q – ładunek bedący źródłem pola
q – ładunek umieszczony w polu
s – gęstość powierzchniowa ładunku
R – odległość między ładunkami
E – natężenie pola elektrostatycznego/ energia kondensatora
V – Potencjał pola elektrostatycznego w punkcie
U – napiecie na okładkach kondensatora, różnica potencjałów okładek
R – odległość ładunków
C – pojemność kondensatora
S – pole powierzchni
d – odległość okładek kondensatora płaskiego
F – strumień pola elektrostatycznego

   Wzór na siłe wzajemnego odziaływania elektrostatycznego dwóch ładunków

   Wzór na stałą elektryczną

   Wzór na natężenie pola w dowolnym punkcie (ładunek q to ładunek umieszczony w tym punkcie, na który działa siła F od ładunku Q – źródła pola)

   Wzór na natężenie pola w dowolnym punkcie, wynikający z podstawienia do poprzedniego wzoru, wzoru na F. Jak widać wartość natężenia zależy tylko od ładunku źródła tego pola – Q oraz odległości od źródła – R

   Wzór na gęstość powierzchniową ładunku

   Wzór na potencjał w danym punkcie

   Wzór na strumień pola, gdzie DS to powierzchnia jaką przebija natężenie pola, a kąt a to kąt pomiedzy normalną do powierzchi S, a liniami sił pola

   Wzór na strumień elektryczny, wzór ten wynika z prawa Gaussa

   Wzór na energię potencjalną układu dwóch ładunków oddziałujšcych ze sobą

   Wzór na prace jaką trzeba wykonać aby ładunek q przemieścić z punktu odległego o r1 od Q do punktu odległego od źródła Q o r2

W =q(V2-V1)    Wzór na prace jaką trzeba wykonać aby ładunek q przemieścić z punktu o potencjale V1 do V2. Należy również zauważyć, że różnica potencjałów to napięcie – U, więc wzór można zapisać: W=qU

   Wzór na energię zgromadzoną w kondensatorze

   Wzór na natężenie pola elektrycznego pomiędzy okładkami kondensatora płaskiego/p>

   Wzór na pojemność kondensatora

   Wzór na pojemność kondensatora płaskiego. Jeśli pomiędzy jego okładkami nie umieszczono ciała o względnej przenikalności elektrycznej to er=1

   Wzór na pojemność zastępczą n kondensatorów połączonych szeregowo

C=C1+C2+…+Cn   Wzór na pojemność zastępczą n kondensatorów połączonych równolegle

Leave a Reply