Dynamika

a – przyśpieszenie
ad – przyśpieszenie dośrodkowe
Fw – siła wypadkowa
Fd – siła dośrodkowa
g – natężenie pola grawitacyjnego
m – masa
p – pęd
l – odległość ciał od siebie
R – promień – odległość od osi obrotu
r – odległość od punktu podparcia
t – czas
I – moment bezwładności w ruchu obrotowym bryły
M – moment siły w ruchu obrotowym bryły
Mw – wypadkowy moment sił w ruchu obrotowym bryły
L – moment pędu w ruchu obrotowym bryły
b – moment pędu punktu materialnego w ruchu obrotowym
d – odległość nowo przyjętej osi obrotu od głównej osi obrotu
w – prędkość kątowa
e – prędkość kątowa

r1F1=r2F2   wzór wyrażający prawo równowagi dla dźwigni

   wzór na siłę wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego dwóch mas

Zobacz wzory na siły na równi pochyłej

   wzór na przyśpieszenie ciała określony II zasadą dynamiki Newtona

p = mv   wzór na pęd ciała

Dp = FwDt   wzór na popęd ciała

g=F/m   wzór na natężenie pola grawitacyjnego, gdzie F to siła wzajemnego odziaływania grawitacyjnego dwóch ciał

Fd = mad   wzór na siłę dośrodkową w ruchu po okręgu

   wzór na siłę dośrodkową w ruchu po okręgu

I = mR2   wzór na moment bezwładności punktu materialnego

   wzór na siłę dośrodkową w ruchu po okręgu

Leave a Reply