Ciepło parowania

Substancja (ciśn. 1013 hPa)

J/kg

Alkohol etylowy 854000
Aluminium (glin) 9210000
Azot (N) 198200
Chlor (Cl) 288000
Cynk (Zn) 1754000
Eter 355000
Hel (He) 25000
Miedź 4800000
Ołów (Pb) 871000
Platyna (Pt) 110000
Rtęć (Hg) 290000
Srebro (Ag) 2357000
Tlen (O2) 213000
Woda 2300000
Wodór (H) 452000
Wolfram (W) 4960000
Żelazo (Fe) 6300000

Leave a Reply