Kinematyka

s – przebyta droga
t – czas ruchu
v – prędkość
v0 – prędkość początkowa
vk – prędkość prędkość końcowa
a – przyśpieszenie
x0 – odległość od początku układu odniesienia
x(t) – przemieszczenie w czasie t od początku układu odniesienia

s = vt   wzór na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym

   wzór na przemieszczenie ciała od początku układu odniesienia w ruchu jednostajnym

   wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyśpieszonym bez prędkości początkowej

   wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyśpieszonym z prędkością początkową

   wzór na drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym z prędkością początkową

   wzór na przemieszczenie ciała od początku układu odniesienia w ruchu jednostajnie przyśpieszonym

   wzór na przemieszczenie ciała od początku układu odniesienia w ruchu jednostajnie opóźnionym

   wzór na prędkość końcową (po czasie t) w ruchu jednostajnie przyśpieszonym

   wzór na prędkość końcową (po czasie t) w ruchu jednostajnie opóźnionym

KINEMATYKA – ruch po okręgu

a – kąt zatoczony przez ciało
w0 – początkowa prędkość kątowa
w – prędkość kątowa
e – przyśpieszenie kątowe
D – zmiana (różnica między największą a najmniejszą wartością np. prędkości)
t – czas ruchu
s – przebyta droga
v – prędkość liniowa
as – przyśpieszenie styczne
ad – przyśpieszenie dośrodkowe
r – promień
f – częstotliwość obrotów
n – ilość obrotów

s = r|Da|   wzór na drogę przebytą przez ciało

v = r|w|   wzór na prędkość liniową

as = r|e|   wzór na przyśpieszenie styczne

a = wt   wzór na drogę kątową w ruchu jednostajnym po okręgu

w = w0+et   wzór na prędkość kątową w ruchu jednostajnie przyśpieszonym po okręgu z w0

w = w0-et   wzór na prędkość kątową w ruchu jednostajnie opóźnionym po okręgu z w0

a = 2pn   wzór na przebytą drogę kątową

w = 2pf   wzór na prędkość kątową

   wzór na przyśpieszenie dośrodkowe

   wzór na przyśpieszenie styczne

   wzór na przyśpieszenie w ruchu po okręgu, będące sumą wektorową ad i as

   wzór na prędkość kątową w ruchu jednostajnym po okręgu i średnią prędkość kątową w ruchu jednostajnie przyśpieszonym po okręgu

   wzór na przyśpieszenie kątowe w ruchu po okręgu

   wzór na drogę kątową w ruchu jednostajnie przyśpieszonym po okręgu z w0

   wzór na drogę kątową w ruchu jednostajnie opóźniony po okręgu z w0

KINEMATYKA – rzuty

h – wysokość, na której znajduje się ciało
t – czas ruchu
g – przyśpieszenie ziemskie
v0 – prędkość początkowa
y(t) – przemieszczenie w czasie t od początku układu odniesienia w ruchu pionowym

   wzór dzięki któremu obliczmy przebytą drogę w spadku swobodnym ciała

   wzór dzięki któremu obliczamy przemieszczenie ciała od początku układu współrzędnych w rzucie pionowym w górę.

   wzór na maksymalną wysokość w rzucie pionowym w górę z prędkością początkową v0

   wzór na zasięg w rzucie poziomym

   wzór na zasięg w rzucie ukośnym

   wzór na wysokość maksymalną w rzucie ukośnym.

Leave a Reply